A pályázat értékelő bírálata

Mind mennyiségben, mind minőségben gazdagabb az ez évben beérkezett kéziratanyag, mint a korábbiak. Ennek az okait keresve, elsősorban a témakörök érdekes, gondolatösztönző kijelölését találjuk, de nyilván hatottak a pályázókra életkörülményeink sajátos alakulásának – válságjelenségek, háború – hatásai is. Néhány ilyen, általános jelenség jól érzékelhető ez évben.

A tematikai sokszínűségből kitűnnek azok az írások, amelyek a társadalmi körülményekkel, pozitív és negatív hatásokkal egyaránt foglalkoznak. Gyakran téma a család, a szülők, a gyerekek megjelenése a túlnyomórészt értelemszerűen idős korunkkal foglalkozó szövegekben. Többen foglalkoznak a világjárvány hatásaival a családra, a társadalomra. Gyakori téma az idősek magányossága, de a párkeresés küzdelmei, örömei, elért boldogsága, valamint a közösségben élés feladatai és hatásai is. Több írásban találkoztunk szakrális témákkal is. Semmiképpen nem szeretnénk a „lepontozott” dolgozatokat bírálni, ezért van az, hogy igen terjedelmes, akár jól megírt írásműveket, verseket sem javasoltunk elfogadni, hiszen azok nagyobb közérdeklődésre aligha tarthatnak számot! A bemutatás terjedelme korlátai miatt, sajnos, az elfogadottak érzelmi, tartalmi megformálására, a gondolatgazdagságra, a fogalmazás minőségére, írásonkénti, versenkénti részletes értékelésére sem térhetünk ki, azt az Antológia majdani olvasóra bízzuk!

Az éves fotópályázatunk beadási határidejét 2022. december 1-jéig meghosszabbítottuk, így kategóriánként I/egy, II/hét és III/nyolc pályázó képeiről kértük meg fotóművészünk véleményét, bírálatát, hogy ezúttal is a szerzők nevének ismerete nélkül készítse el. Értékelését itt már a szerzők nevével kiegészítve tesszük közzé. Az első áttekintés után az volt a véleménye, hogy a beérkezett pályázati anyag méltó arra, hogy eredményesnek, színvonalasnak értékeljük az éves pályázatunkat. A képek többsége bemutatja az időskor sokarcú, tevékeny életének, kapcsolataiknak, esetleg gondjainak számos vonatkozását.

 

December 14-én – évek óta először – sikerült személyes jelenléttel köszöntenünk a nyugdíjas közéletben nagy munkát vállaló aktivistáinkat, vezetőinket. Megtelt a NYOSZ Szövetség úti székházának nagyterme, eljöttek a tagszervezetek kitüntetettjei, hozzátartozóik, és vezetőtársaink. A kitüntetett aktivistákat előző számunkban már bemutattuk, ehelyütt egy véletlen lemaradt kitüntetettünktől kérünk bocsánatot, és jelezzük, ő is a kitüntetettek népes táborát gazdagította: Tímári Balázs, a Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület korábbi elnöke, a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szövetség elnökségi tagja.

A programban elnöki köszöntő szerepelt, majd a kitüntetések, díjak átadása következett, melynek keretében a Magyar Telekomtól kapott eszköz adományok átadására is sor került. Az ünnepség hangulatáról a Békés megyei Sarkad és Vidéke Áfész Nyugdíjas Egyesület tagjainak (Perei Károlyné, Csizmadia Lajosné és Virág Jánosné) bensőséges hangulatú kultúrműsora gondoskodott, valamin a Vas megyei tagszervezethez tartozó Senior Színpad tagja, Langer Tivadarné derűs kabaréjelenete.

Generációnk lapunk 20 éves múltra tekint vissza. A havilap olvasóinak 2/3-át a NYOSZ-hoz kapcsolódó közösségek adják. A lap felvállalt törekvését a „nektek, rólatok, általatok” hármas elv jellemzi, hiszen nyugdíjas olvasók, és közösségek számára készül, róluk, nekik szóló írásokat közöl, és ki-ki maga is közreműködhet a tartalom alakításával cikket, tudósítást küldve.

A lap „múltjának” értéke van. Különösen akkor, amikor a társas együttlétek háttérbe szorulnak, helyette gyakran a magány vesz körül miket, melynek oldásában is szerepet kaphat az újság. Büszkék vagyunk arra, hogy lapunk egyedülálló országos tematikus, korosztályos lap, melyet szeretnénk minél több olvasóhoz eljuttatni. Bízunk abban, hogy a magazin iránti érdeklődés okot ad majd arra, hogy az előfizetések száma növekedjen.

Több időt töltenének a családjukkal és barátaikkal, valamint szívesen részt vennének aktív programokban, akár új sportokat is kipróbálnának – többek között ez derült ki a Nyugdíjasok Országos Szövetsége (NYOSZ) által, az Idősek Világnapja alkalmából végzett online felmérésből. A szépkorúak közel 60 százaléka aktívan tesz azért, hogy egészségügyi okok ne akadályozzák őket terveik megvalósításában.
 
A NYOSZ online felmérése során a válaszadók túlnyomó többsége, több mint 93 százaléka jelezte, hogy nagyon szeretne, vagy szeretne több időt tölteni szeretteivel, barátaival. Szintén rendkívül magas, több mint 78 százalék volt azok aránya, akik azt jelezték, hogy nincsenek különösebben nagy vágyaik, csak szeretnének nyugodtan, biztonságban élni, olvasgatni, finom ételeket enni.

A testi, lelki, szellemi jó közérzet és a fizikai aktivitás szolgálata fontos része a NYOSZ érdekvédelmi filozófiánknak. Ezt próbálta tükrözni a Balatoni Randevú, amelyet idén tizedszer szerveztünk meg augusztus 28. és szeptember elseje között, ezúttal a csopaki üdülőfaluban.

Közlemény

Sajnálattal értesültünk arról, hogy az egyetemes szolgáltatás új árszabályozásakor, az idősek életkori sajátosságaira nem terjedt ki a döntéshozók figyelme.

Az idősek:

  • többsége az életviteléből adódóan az átlagnál többet tartózkodik a lakásában, használva az otthoni közszolgáltatásokat, fizetve a számára eddig is megterhelő közüzemi díjakat,
  • nyugellátásának medián értéke havi 135 ezer forint (1 millió nyugdíjas kap ennél alacsonyabb ellátást) Ebből kell fedezniük a megélhetésükhöz nélkülözhetetlen 20-30 százalékkal növekvő élelmiszerek, 10-15 százalékkal megemelkedett gyógyszerek, vitaminok és segédeszközök megvásárlásának árát,
  • közül több mint 600 ezer fő magányosan él, így a lakásfenntartással kapcsolatos költségeket egyedül kell viselnie, nyugellátásuk jelentős részét pedig a rezsiköltségre kell fordítaniuk,
  • koruknál fogva is, a régebben megvásárolt, akkoriban az energiatakarékossági szempontokat figyelmen kívül hagyó lakásokban élnek. Nincs forrásuk a nyílászárók, és egyéb szerkezeti hőszigetelések utólagos elvégeztetésére,
  • a közelmúlt pandémiás időszakának nagy vesztesei voltak, a kényszerű bezárások, a terven felüli plusz kiadások, az életvitelük korlátozása miatt felmerült plusz költségek következtében.


Javaslatok:

  • A medián nyugdíj-összeg alatti ellátásban részesülők – hasonlóan más társadalmi csoporthoz – mind a földgáz-, mind a villamosenergia- szolgáltatást kedvezményes áron legyenek jogosultak vételezni.
  • Azon medián nyugdíj-összeg alatti ellátásban részesülők számára, akik szénnel vagy fával tudják csak megoldani a fűtésüket, a téli hónapokra, havi ötezer forint értékű „rezsiutalványt” kelljen folyósítani.
  • Az energiaszolgáltatók, nyugdíjas fogyasztó esetén, csak az éves elszámolási időszakot alkalmazhassák.
  • A Kormány írjon ki a nyugdíjasok számára, százszázalékos támogatás mellett, lakásuk energetikai korszerűsítésére, eszközcserére ösztönző pályázatokat.


Budapest, 2022.07.21           

Németné Jankovics Györgyi
Magyar Nyugdíjasok Egyesületének Országos Szövetsége

Karácsony Mihály
Nyugdíjas Parlament Országos Egyesülete

Keresés

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk