Nemzetközi kapcsolatok

Ülésezett az Európai Idősek Szervezete (ESO)

esooeso

Az új elnök és Némethné alelnök gratulál egymásnak és egy csoportkép

Magyarország képviseletében a Nyugdíjasok Országos Szövetsége (mint ESO tag) megbízásából Némethné Jankovics Györgyi elnök vett részt az ülésen. Az ESO tagállamai közül jelen volt a magyaron kívül az osztrák, a belga, a máltai, a holland, a cseh, az észt, a német, a spanyol, az olasz, a lett, a román és a finn delegált, valamint a svájci delegált.

A két napos program első részében az Európai Parlament épületében (a Horn teremben) az ESO 15 éves történetére emlékeztek a delegáltak. Az ünnep részeként Karl Blecha alapító elnök emlékezett vissza az ESO szervezésére. Beszédében nagy jelentőséget tulajdonított az ESO felépítésében nyújtott magyar szerepnek, kiemelve Üszögi Bleier Jenő, majd Jankovics György közreműködését. Hasonlóan nyilatkozott Hilde Havlicek - a következő ESO elnök - aki a magyar ESO tagságot meghatározó szerepűnek nevezte Kelet Európában vállalt kapcsolatrendszerével. A jelenlegi ESO vezetése nevében Antony Degiovanni alelnök mutatta be az ESO utolsó 6 éve aktivitásait, jelenét.

Ezt követően szemináriumi előadások keretében az európai állampolgárok szociális jogainak pilléréről szóló Európai Bizottsági anyag megismerése és véleményezése volt napirenden. Az előadók között volt pl. Alicia Gomez Campos, aki egy időskutatás eredményeiről számolt be, Gurmai Zita, aki az idős nők helyzetével foglalkozott, de emellett előadásában nagy lelkesedéssel beszélt a női vezetői szerepek jelentőségéről, vagy pl. Josef Weidenholzer, az európai szocialisták elnökhelyettese.

Az ünnepi és a szemináriumi részből egyaránt hiányolnunk kellett az ESO elnökét, Marcel Geivaerts-t, aki két éve betegsége okán nem tudja ellátni elnöki feladatait. Ezért az ESO 2016. november 15-re tisztújítást hirdetett meg, melyre a találkozó második napján került sor. A delegáltak a belga Jos Bertrand mellett új alelnökként megválasztották Némethné Jankovics Györgyit és a svájci (!) Marianne De Mestralt.

A program következő részében kialakították az ESO álláspontját a szociális jogok pillére anyag idősügyi vonatkozásairól. A vitában különösen nagy hangsúlyt kapott az idősek visszavárása a munka világába témakör. Ezen a programon történtek meg az országjelentések, valamint döntés született arról, hogy a következő ülésen áttekintik a tagállamok nyugdíjrendszereinek sajátosságait.

Új ESO-tagok bemutatkozása is megtörtént: a belga nyugdíjas szerveződések közül külön a flamand és a vallon szervezet csatlakozott az ESO-hoz.

 

A szlovák nyugdíjas elnök vendégei voltunk

SZLOVAK2015. április 27-én a szlovákiai Komarnoban látta vendégül Ján Lipiansky, a Szlovákiai Nyugdíjas Szövetség (JDS) elnöke a NYOSZ delegációját. Az évenként esedékes munkamegbeszélés részben a két szervezet tagszervezeteinek nemzetek közti kapcsolatáról szólt, valamint a két delegáció megismerkedett az országos nyugdíjas szervezetek aktuális feladataival. Megtudhattuk, hogy a szlovák szövetség vezetése tisztújító országos tanácsülés előtt áll, melyre májusban kerül sor, és amelyre meghívást kapott a NYOSZ elnöke. Némethné Jankovics Györgyi a szeptember 3-i csillebérci konferenciára hívta meg a szlovák elnököt, ahol a meghívásnak eleget téve Ján Lipiansky többek között a szlovák nyugdíjasok életével ismerteti meg majd hallgatóságát.

A tárgyaló delegációk tagjai (balról jobbra): Demeter Ferenc, a NYOSZ elnökségi tagja; Müller János, NYOSZ pénzügyi tanácsadó; Kravecz Mária, a komarnoi járás nyugdíjas elnöke; Némethné Jankovics Györgyi, NYOSZ elnök; Ján Lipiansky, a Szlovákiai Nyugdíjas Szövetség (JDS) elnöke és Frantisek Lesansky, a Szlovákiai Nyugdíjas Szövetség aktivistája (ez esetben tolmács).

A tárgyalás keretében fontos témaként szerepelt a két ország Európai Uniós szervezetekben meglévő tagsága. Ján Lipiansky szorgalmazta, hogy Magyarország vállaljon nagyobb szerepet az Unió szociális ügyekkel foglalkozó munkabizottságában, ennek érdekében szívesen találkozna és tárgyalna magyarországi tartózkodása alkalmával a kormányzat szociális ügyekért felelős politikusával.

Baráti hangulatú beszélgetésen – nem hivatalos formában – szót váltottak a nyugdíjas vezetők hazájuk belpolitikai, nyugdíjpolitikai, idősügyi helyzetéről. Örömmel nyugtázták, hogy a két ország közti viszonyban nem láthatók felhők, hozzátéve azt is, hogy a nyugdíjas szervezetek kapcsolataiban sosem tapasztaltak ilyent. A beszélgetés érdekes témája volt a vendéglátók bíztató érvelése az euro bevezetéséről, valamint a nagyfokú érdeklődés a NYOSZ pénzügyi helyzetének stabilizálását szolgáló projekt ötletek, megoldások iránt.

A tárgyaló felek a kapcsolat ápolás következő, fontos állomásának tekintik a csillebérci találkozót szeptember 3-án.

 

Az Osztrák Szeniortánc Szövetség delegációja járt a NYOSZ-ban

osztrkokBudapesten, 2015. április 16-án tanácskozást tartottak a szeniortánc oktatói képzés meghonosításáról. A tárgyaláson jelen volt Werner Wießner és Gabriele Wießner (az Osztrák Szeniortánc Szövetség képviseletében), Inge Pröstler (az Alsó-Ausztriai Tartományi Szeniortánc Szövetség képviseletében), Csirmaz Szilvia (STÖ-táncoktató Budapestről), Némethné Jankovics Györgyi (a NYOSZ képviseletében), Véghné Reményi Mária (a NYUBUSZ képviseletében), valamint Dr. Ábrahám Júlia (a Fitness Akadémia Budapest igazgatója, szakképzési szakértő). A megbeszélés eredményeként elindult az osztrák minta szerinti szeniortánc oktatói képzési tematika kidolgozása és ezt követően annak engedélyeztetésére is sor fog kerülni – reményeink szerint.

 

Időskori érdekképviselet Szlovéniában

vajglNémethné Jankovics Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szövetsége elnökének vezetésével július közepén négyfős delegáció utazott Szlovéniába. Látogatásuk célja, hogy találkozzanak az ottani nyugdíjas szervezet vezetőivel és kölcsönösen tájékoztassák egymást a nyugdíjasokat érintő legfontosabb kérdésekről.

A magyar küldöttséget többek között fogadta Ivo Vajgl (képünkön Némethné Jankovics Györgyivel), Európa Parlamenti képviselő, valamint Anton Donko, a Szlovéniai Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének alelnöke.

A figyelmet az a tény irányította az országra, hogy a július hónapban tartott előrehozott választáson a Szlovéniában működő Nyugdíjasok Demokratikus Pártja a harmadik legtöbb szavazatot kapta. Ezzel a 88 tagú parlamentbe 10 képviselőt delegálhatott, megduplázva a korábbi képviselői létszámát.

A nyugdíjasok pártja 1991-ben, a politikai rendszerváltáskor alakult meg. Céljuk ezzel az volt, hogy megakadályozzák az idős emberek és a nyugdíjasok hátrányos helyzetbe kerülését. A nyugdíjas szövetség és a párt között egyfajta munkamegosztás van, a civil szerveződés és a párt a felmerülő kérdésekről minden esetben egyeztet. Kinyilvánították a vendéglátók, hogy a szövetségen belül különféle világnézetek, politikai felfogások vannak jelen, és ezt a szövetség tiszteletben tartja.

A választott nyugdíjas párti képviselőik révén hatékony lobbi tevékenységet tudnak elérni a többi képviselő között, és nagyon odafigyelnek a törvény-előkészítői munkára is. Jó kapcsolatot tartanak fenn az apparátusokkal, és már a törvények megszövegezésénél próbálják az idősek érdekeit érvényesíteni. Egyik fő feladatuknak tekintik a nyugdíjak reálértékének megtartását.

Ivo Vajgl szerint ezt az érdekvédelmet nem csak a hazai törvényhozásban kell megtenniük. Ezért fontos az, hogy a május 25-i Európai Uniós választáson a pártjuk két képviselői mandátumot is szerzett. Látható az, hogy az idősödés problémája mára szinte Európa minden országában előtérbe került. Ezek az emberek nem akarnak rosszabbul élni, mint amikor még aktívan dolgoztak. Egy európai együttműködés megalakításáról gondolkoznak, amelynek az lenne a célja, hogy uniós szinten is ellássák az idősek érdekvédelmét. Meggyőződése az, hogy a fenti célok miatt, tradicionálisan szociáldemokrata értékeket kell képviselniük.

Felmerült az együttműködés szükségessége regionális szinteken is, mert a régiókban hasonló problémával küszködnek az országok. Ennek a programnak "Az idősek az idősekért" nevet adnák, ami jó lehetőséget biztosítana arra, hogy az idős szervezetek közötti együttműködés kiszélesedjen.

Anton Donko elnök úgy érzi, hogy az országukban a nyugdíjas szervezetüknek jelentős befolyásolási lehetőségük van a társadalmat érintő kérdések meghozatalában. Példaként említette, hogy a választási rendszer megváltoztatásakor aláírásokat gyűjtöttek és sikerült érvényesíteniük az elképzeléseiket. A meglévő problémák közül most a legfontosabb az egészségügyi reform végrehajtása országukban. Az álláspontjuk az, hogy nem szabad privatizálni az egészségügyet és ennek megakadályozásáért mindent meg is fognak tenni.

Az idősek körében végzett munkájuk is jelentős. Sok esetben segítik az egyedül maradt idősek elhelyezését. Jelentős jogi segítséget adnak a nagy értékű ingatlanok kisebbre történő elcseréléséhez. Az idősek szorult helyzetét ugyanis nagyon sokan szeretnék kihasználni, amikor kezelhetőbb és fenntarthatóbb ingatlanokat akarnak maguknak az idős korukra.

Nagy hagyományai vannak náluk az Időskorúak Fesztiváljainak és az Idősek Napja rendezvényeit minden évben a parlamentben ünnepelik meg.

A végén a két delegáció képviselői egyhangúlag megállapították, hogy a tanácskozás mindkét fél számára hasznos és a jövő feladatainak végrehajtása szempontjából előremutató volt. (D.F.)

 

Szlovákiában járt a NYOSZ küldöttsége

komarno3Jan Lipjansky úr, a Szlovák Nyugdíjas Szövetség (JDS) újonnan megválasztott elnöke meghívására három tagú NYOSZ delegáció látogatott nemrégiben Komarnoba. A tárgyaláson részt vettek (a fotón a felső sorból indulva): Dr. Frantisek Lesansky, a szlovák szövetség önkéntese, tolmács minőségben, Jan Lipjansky szlovák nyugdíjas elnök, Rajosné Bujnyik Éva, a Generációnk magazin kiadójának ügyvezetője, Némethné Jankovics Györgyi NYOSZ- elnök, Kravec Mária, a Komarno járási nyugdíjas szövetség elnöke – mint házigazda, Igor Fabián, a szlovák nyugdíjas szövetség szervezeti elnökhelyettese, és Demeter Ferenc, Veszprém megyei elnök, NYOSZ elnökségi tag, aki a közelmúltban Nyitra járással írt alá együttműködési megállapodást.

A találkozót az új szlovák elnök elsősorban abból a célból szervezte meg, hogy bemutatkozzon magyar barátainak, és megismerkedjen a szomszéd nyugdíjas szövetség törekvéseivel. Mivel mindkét szervezet tagja az Európai Nyugdíjas Szervezetnek (ESO), így a beszélgetés kitért a Kelet-európai ESO tagszervezetek szerepvállalására, és emellett az ESO fejlesztésére vonatkozó kezdeményezésekről is szóltak a vezetők. Hosszasan értékelték a két országos szervezet tagjainak kapcsolatait jellemző baráti eseményeket, programokat, és javaslatok hangzottak el arra, milyen formákban képzelhető el a nyugdíjas közösségek közti kapcsolat színesítése. Mindkét ország belpolitikájában választások történtek, így ennek nyugdíjas vonatkozásait is megtárgyalták a résztvevők.

Mivel a három szomszédos ország (Ausztria, Szlovákia és Magyarország) országos nyugdíjas szervezeteinek vezetői több alkalommal is megerősítették azon szándékukat, hogy kapcsolataikat elmélyítsék, a találkozó résztvevői megállapodtak abban, hogy az ősz folyamán nagyobb létszámú, és szakemberekkel kibővített tanácskozás keretében fogják tanulmányozni az egyes országok szociálpolitikai és nyugdíj-politikai sajátosságait.

Keresés a honlapon:

Elérhetőségeink:

1074 Budapest, Szövetség u. 9.
Tel.: 06/1/210-0326
E-mail: nyosz@enternet.hu

Partnereink:

aidaco


drava hotel


experidance


 

otp travel


solar


stonehenge logo